Procesno-nadzorna platforma
razširjene resničnosti

Izboljšujemo postopke upravljanja ter vzdrževanja infrastrukturnih ter industrijskih okolij s pomočjo tehnologije razširjene resničnosti.

Faza upravljanja je najdaljša in najdražja faza življenjskega cikla infrastrukturnih in industrijskih okolij. Ta ustvari približno 80 - 85% vseh njenih stroškov v celotnem življenjskem obdobju, kar je enako trikratniku celotnih stroškov njene izgradnje. Enega največjih generatorjev teh stroškov v fazi upravljanja predstavljajo procesi vzdrževanja in popravil. Zaradi tega so procesi vzdrževanja in upravljanja pogosto pod stalni pritiski organizacije, ki zahtevajo zmanjševanja procesnih stroškov, poročanju o dosežkih in natačno definiranje vzdrževalnih protokolov.

Zaradi neustreznih tehnoloških rešitev za popis, prenos znanja in sledenju informacij o infrastrukturnih vzdrževalnih procesih, prihaja do slabo izvršenih vzdrževalnih del.

Glavni problemi v procesu upravljanja ter vzdrževanja infrastrukturnih in industrijskih okolj:

Kaj je ARGO?

ARGO predstavlja celovito sistemsko rešitev za virtualizacijo postopkov upravljanja ter vzdrževanja infrastrukturnih ter industrijskih okolij s pomočjo tehnologije razširjene resničnosti.

Platforma ARGO združuje obstoječe vzdrževalne informacijske sisteme, naprave in senzorje v enotno odprto platformo. Ta stoji na treh funkcionalnih stebrih:

Digitalni popis vzdrževalnih protokolov ter zajem 3D infrastrukturnih elementov.

Popis

Varna hramba, upravljanje ter sledljivost vzdrževalnih aktivnosti.

Hramba in upravljanje

Vizualizacija informacij ter prenos znanja vzdrževalnih protokolov.

Prenos in vizualizacija

Spletna aplikacija ARGO omogoča enostavno rešitev za popis vzdrževalnih del ter izdelavo MR vsebin preko vmesnikov. Poleg tega pa omogoča enostavno kreiranje in prilagajanje MR ter AR aplikacij za posamezne sklope, tako začetniku kot tudi izkušenim uporabnikom MR okolja. Možnost integracije ARGO platforme z obstoječimi zunanjimi nadzornimi ter informacijskimi sistemi (SCADA, BIM programska oprema, IoT) pa uporabniku omogoča na preprost način izbirati relevantne podatke za prikaz v MR aplikacijah, kot tudi pridobili vpogled v zaledne podatke. Integracija BlockChain tehnologije v oblačno platformo ARGO pa omogoča napreden nadzor, sledenje in varno beleženje podatkov o izvedenih operacijah. Kot zadnje pa aplikaciji MR in AR nudita vizualizacijo vzdrževalnih protokolov v MR očala ter AR tablico z namenom vodenega vzdrževalnega dela ter prenosa znanja.

Platforma ARGO je nastala v partnerstvu sedmih
podjetji pod vodstvom Art Rebel 9.

Art Rebel 9 je mednarodno uveljavljeno podjetje s 25-letnimi izkušnjami na področju razvoja in podpore prilagojenih IT sistemov, znanjem fotogrametrije in gradnje 3D modelov prostorov.

Dom Ptuj - javni socialni varstveni zavod za izvajanje institucionalnega varstva starejših oseb.

Emperia je razvojno usmerjeno podjetje, ki se ukvarja z razvojem naprednih analitičnih orodij ter poslovnih aplikacij v finančnem sektorju z uporabo blockchain tehnologije.

C&G je mednarodno uveljavljeno podjetje za izvajanje inženiring projektov in preventivnega vzdrževanja v elektroenergetiki.

Comland je mednarodno uveljavljeno podjetje s 25-letnimi izkušnjami na področju razvoja in podpore prilagojenih IT sistemov, znanjem fotogrametrije in gradnje 3D modelov prostorov.

PS Logatec - uveljavljeno podjetje za izvedbo naprednih in tehnološko zahtevnih projektov na področju avtomatizacije proizvodnje, strojegradnje in robotike.

A-koda plus je podjetje specializirano za razvoj in vzpostavitev informacijskih in industrijskih sistemov (SCADA) na področju upravljanja zgradb.

Art Rebel 9 je mednarodno uveljavljeno podjetje s 25-letnimi izkušnjami na področju razvoja in podpore prilagojenih IT sistemov, znanjem fotogrametrije in gradnje 3D modelov prostorov.

Dom Ptuj - javni socialni varstveni zavod za izvajanje institucionalnega varstva starejših oseb.

Emperia je razvojno usmerjeno podjetje, ki se ukvarja z razvojem naprednih analitičnih orodij ter poslovnih aplikacij v finančnem sektorju z uporabo blockchain tehnologije.

C&G je mednarodno uveljavljeno podjetje za izvajanje inženiring projektov in preventivnega vzdrževanja v elektroenergetiki.

Comland je mednarodno uveljavljeno podjetje s 25-letnimi izkušnjami na področju razvoja in podpore prilagojenih IT sistemov, znanjem fotogrametrije in gradnje 3D modelov prostorov.

PS Logatec - uveljavljeno podjetje za izvedbo naprednih in tehnološko zahtevnih projektov na področju avtomatizacije proizvodnje, strojegradnje in robotike.

A-koda plus je podjetje specializirano za razvoj in vzpostavitev informacijskih in industrijskih sistemov (SCADA) na področju upravljanja zgradb.

Prenesite si naš ARGO one-pager dokument in se naučite vse o razširjeni resničnosti in koristi uporabe platforme ARGO za vaše podjetje.

Kontaktne informacije

Če vas zanima več našem podjetju ter o platformi ARGO, se obrnite na našo tehnično podporo. Ta bo z veseljem odgovorila na vaša vprašanja in vam pripravila demonstracijo platforme ARGO.

Loading
Your message has been sent. Thank you!

Art Rebel 9 d.o.o.
Poljanska cesta 25
1000 Ljubljana

Sergej Zavrnik
Product Manager
040-247-619

NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

ARGO - procesno nadzorna plošča obogotene resničnosti

Cilj projekta je razvoj in demonstracija procesno razvojne platforme ARGO, ki predstavlja celovito sistemsko rešitev za virtualizacijo postopkov upravljanja in vzdrževanja infrasktrukturnih in industrijskih okolij s pomočjo tehnologije razširjene resničnosti.

Rezultat projekta bo platforma ARGO kot edinstven splet rešitev, ki omogoča digitaliziran popis in upravljanje infrastrukture, enostavno in pravočasno identifikacijo potencialnih problemskih stanj na podlagi podatkov v realnem času, natančno navigacijo do mesta napake oz. okvare ter vizualizacijo in izvedbo vzdrževalnih protokolov s pomočjo vsebin razširjene resničnosti. Koordinator projekta je podjetje ART REBEL 9 d.o.o., kot partnerji pa v projektu sodelujejo COMLAND d.o.o., C & G d.o.o., A KODA PLUS d.o.o., PS d.o.o., EMPERIA d.o.o. in DOM PTUJ.

Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2: “Spodbujanje naložb v rayiskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socjalnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanja povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjene tehnologije za splošno rabo.”

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vrednost sofinanciranja znaša 1.802.344,75 EUR.